Værd at vide

(Download "Værd at vide" som PDF)

 

Kære festivaldeltagere.

Vi har hermed den store fornøjelse af at byde jer velkommen til VILDE VULKANER 2024.
Samtidigt beder vi jer gennemlæse dette brev med vigtige oplysninger og info, der kan være nyttige at vide.

Regler:

Vi er en festival hvor børn kan opleve musik og kammeratskab i trygge, venskabelige, anerkendende og afslappede festivalrammer.

Vi skaber rammerne for festivalen med alt dens indhold og rammerne for samværet; men det er jer voksne fra institutionerne der er ansvarlige for den interne stemning og de fælles omgangsformer, som kan understøtte at alle får en så god festival som muligt.

Vi forventer selvfølgelig derfor, at der på alle deltagende institutioner er taget klar stilling til hvordan man behandler hinanden og hvordan man opfører sig når man er på festival sammen med andre børn.

På Vilde Vulkaner er der få enkelte - men vigtige regler - som vi forventer I tager en snak med jeres børn om, inden I tager på Vilde Vulkaner:

 • Indtagelse af alkohol er ikke tilladt og vil medføre bortvisning/hjemsendelse.
 • Rygning er ikke tilladt, det gælder også for puff-bars og snus. Overtrædelse medfører bortvisning/hjemsendelse. De afmærkede rygeområder er således kun for voksne!
 • Kast med genstande i sceneområdet vil medføre bortvisning/hjemsendelse. Der vil ikke blive givet advarsler. Gør det tydeligt for jeres børn inden de deltager i koncerterne.
 • Man må ikke slå, skubbe eller mobbe.
 • Der har desværre været en stigende tendens til en mere seksualiseret udfordrende adfærd, som bl.a. giver sig udtryk i at flere af de større børn har tegnet og skrevet på hud eller trøjer, og tegnet kønsdele og tekst der er over grænsen for hvad der er acceptabelt på en børnefestival.
  Vi forventer at I tager en snak med jeres børn om det. Er der tvivl om hvor grænsen går sætter festivalledelsen gerne denne.
 • Affald hører til i de opstillede affaldsbeholdere.
 • Der skal være ro i teltområderne kl. 24.00.


Adgang og ankomst:
I har mulighed for at ankomme på flere forskellige tidspunkter, og det er også muligt at få adgang til teltområderne, inden festivalen åbner:

1. Slå telte op inden festivalen:
Fra tirsdag kl. 08:00 er det muligt at køre ind på pladsen i egne biler for at slå telte op.
Vedrørende pavilloner på festivalpladsen, se afsnittet Pavilloner.
Indkørsel kan kun ske via Hovedindgangen, og alle biler, trailere osv. skal forlade pladsen igen inden kl. 14:00.
På dette tidspunkt er festivalpladsen dog stadig under opbygning og ikke børnevenlig, da der foregår meget arbejde og kørsel på området.
Der er mulighed for at slå telte op indtil kl. 22:00 om tirsdagen.

2. Ankomme tidligt til festivalen:
Ønsker I at få lidt ekstra ud af Vilde Vulkaner, kan i fra tirsdag kl. 15:00 og indtil kl. 20:00 ankomme med børnene og overnatte.
Ankomst skal om tirsdagen ske via Hovedindgangen, uanset hvilken indgang I er henvist til i velkomstbrevet.
(Når I tager hjem skal I dog benytte det tjek-in sted der er anført i jeres velkomstbrev.)
Det er vigtigt at I tjekker ind når I ankommer, så vi ved hvor mange overnattende gæster vi har på besøg.
Tirsdag sørger I selv for forplejning, men salgsboderne foran scenen vil være åbne. Se mere under Salgsboder.

Al indkørsel og adgang til festivalpladsen om tirsdagen skal foregå via Hovedindgangen.
Det er ikke muligt at slå telte eller pavilloner op mandag.
Fra tirsdag kl. 15:00 er der kun adgang til festivalpladsen med gyldigt armbånd.

Tirsdag aften kl. 18:15 skyder vi første koncert af, til jer der kommer tidligt.

3. Ankomst på åbningsdagen: Festivalen starter officielt onsdag med tjek-in fra kl. 08:30 til kl. 14:00.
Efter kl. 14:00 skal al tjek-in foregå via hovedindgangen, uanset hvilken indgang I er henvist til i velkomstbrevet.
Vi benytter 3 tjek in-steder i forbindelse med ankomst til festivalen om onsdagen:
Ét ved Vordingborg Kaserne (Østre låge), ét ved TV2 ØST og ét ved Vordingborg Uddannelsescenter, der samtidigt er festivalens hovedindgang. Se nærmere herom i det medsendte velkomstbrev.
Under festivalen kan ind- og udgang til festivalområdet kun foregå gennem hovedindgangen. Området er indhegnet, men i sidste instans er det jeres opgave at sørge for, at jeres børn bliver på den rigtige side af hegnet.
Af hensyn til børnenes sikkerhed er det ikke tilladt at køre ind på festivalområdet i egne biler.
Medbring evt. trækvogne eller lignende, hvis I har meget bagage eller store telte med.
Det er tilladt at trække trailere ind på festivalområdet, men ifølge brandreglementet skal disse fjernes fra festivalområdet igen med det samme og må ikke parkeres på området.

Ved nedpakning og hjemrejse om fredagen er det ikke tilladt at køre ind på festivalområdet i egne biler, før festival-ledelsen vurderer, at området er tilstrækkeligt tømt for gæster. På dette tidspunkt er børnene nemlig godt trætte og ikke opmærksomme på kørende biler.
Det er dog tilladt at trække trailere ind på festivalområdet og begynde nedpakningen, så de kan hentes med bil, når pladsen åbnes for kørsel.

Afgang/hjemrejse fra festivalen: Når så mange glade festivaldeltagere skal samles, vil det altid give lidt trafikale udfordringer. Især når I som hos os ankommer over 2 dage, men alle ønsker at rejse hjem i løbet af 4-5 timer. Her er derfor et par gode råd:

 1. For at fordele trafikken bedst muligt, skal I forlade festivalen via det tjek-in sted der står anført i jeres velkomstbrev.
 2. Kører I med bus skal I tydeligt forklare busselskab og chauffør, hvilken udgang I skal hentes ved.
 3. Sørg for at busselskab og chauffør kender jeres institutionsnavn og institutionsnummer på festivalen og bed dem evt. om at sætte et skilt med denne info i forruden.
  På den måde kan vi hjælpe lidt til med, at I finder den rigtige bus.
 4. Oplys jeres kontaktnummer til busselskab og chauffør, og bed dem ankomme på et på forhånd aftalt tidspunkt – ikke før! Dette skaber bare lange dumme køer.
 5. Bed dem ringe, når de ved hvornår de er klar til at hente jer, og send evt. en voksen i forvejen for at finde bussen, mens I venter i samlet flok lidt væk fra opsamlingsstedet.

Vigtigt: Bed venligt busselskab og chauffør specifikt om, ikke at ankomme for tidligt.
Vi oplever desværre mange busser ankomme flere timer før nødvendigt – nogle gange for at chaufføren kan afholde dennes ”hviletid”, hvor de ikke må flytte bussen.
De holder desværre bare og spærrer for andre, der står klar til at blive samlet op, og dette skaber faktisk de største køer og mest forvirring.

Akut telefon: Ved behov for akut kontakt, kan følgende telefonnumre benyttes:

 • Informationen:      2270 2385
 • Førstehjælp:           2270 2395
 • Brandvagt:             4041 0300
 • Festivalledelsen:    2580 1234

Derudover kan i altid henvende jer med stort og småt til den døgnbemandede Infovogn ved gult/hvidt teltområde. (Se under punktet INFO).

Affald: For at holde festivalen hyggelig, pæn og sjov at færdes på bedes i benytte de opstillede containere til affald samt vores nye stationer til yderligere affaldssortering (se oversigtskortet). I får ved ankomst udleveret en rulle med affaldssække, der gør det lidt nemmere at samle affaldet sammen. Vær søde at huske dette, da vores frivillige hjælpere har rigeligt at gøre i forvejen.

Armbånd: For at undgå lange køer ved tjek in-stederne, bedes I påsætte alle deltageres armbånd før ankomst. Stram armbåndets lås til, så det ikke kan tages af. Det er en god idé at klippe de overskydende ender på armbåndet af, og brænde enderne med f.eks. en lighter.

Autografer: Fortæl jeres børn, at der ikke gives autografer.
Vi ønsker at børnene har fokus på festival- og koncertoplevelsen, i stedet for at bruge det meste af en dag på at sidde i kø til en autograf. Derudover har vi erfaret, at for mange børn må gå tomhændede og skuffede fra en autografkø, set i forhold til, hvor få børn der rent faktisk når at få en autograf.

Bad: Der vil i et vist omfang være mulighed for at tage bad i omklædningsrummene ved Vordingborg Uddannelsescenter.
Baderummene vil være åbne tirsdag fra kl. 15:00-24:00 – onsdag og torsdag fra kl. 06:00-24:00 og fredag fra kl. 06:00-12:00. Derudover er der placeret toiletvogne med håndvaske samt vandposter på hele festivalområdet til brug ved tandbørstning, etagevask mm.

Bagage: Mærk jeres bagage tydeligt, så vi ikke mister for mange bamser og tasker.
Gør jeres børn og deres forældre opmærksomme på ikke at medbringe alt for meget bagage, da børnene selv skal bære det ind til teltområdet.

Brandvagten: Findes ved Vordingborg Uddannelsescenter og er døgnbemandet under hele festivalen.
Brandvagten kan kontaktes på telefon: 4041 0300.

Dankort/kontanter/MobilePay: Det er muligt at betale med alle typer betalingskort, MobilePay og kontanter i alle vores salgsboder.

EL/Strøm: Det er ikke tilladt at tilslutte egne forlængerledninger, hårtørrere og andet til de af festivalen opstillede el-tavler, eller til stikkontakterne i toiletvogne mm.
Ved behov for opladning af mobiltelefon kan vores dertil indrettede mobilopladning benyttes.
Der er mulighed for at tilslutte hårtørrer og lign. i badefaciliteterne ved Vordingborg Uddannelsescenter.

Festivalarrangører: Vi er rigtigt mange, der hjælper til med at afholde Vilde Vulkaner.
For at I nemt kan genkende os, har vi alle en speciel T-shirt på.
De fleste af vores hjælpere bærer sorte festival T-shirts med teksten ”Crew” på ryggen.
Vores førstehjælpere bærer røde T-shirts, mens vores områdevagter bærer grønne veste med Vilde Vulkaners logo. Vores scenevagter bærer sorte trøjer med teksten ”Vagt”.
Derudover vil flere af os bære blå T-shirts med et stort spørgsmålstegn og teksten ”Kloge-Åge” og ”Spørg mig”. Fortæl derfor jeres børn, at de altid kan spørge en ”Kloge Åge”, hvis de har brug for hjælp eller har spørgsmål om ét eller andet.

Førstehjælp: I finder førstehjælpen ved Vordingborg Uddannelsescenter. (Se oversigtskort)
Førstehjælpen er døgnbemandet med uddannede sygeplejersker, paramedicinere og læger.
Det er vigtigt at både børn og voksne medbringer deres gule sundhedskort og at børn har et telefonnummer på en ansvarlig voksen fra institutionen. Medbring også evt. info om institutionens Falck-abonnement, i tilfælde af sygetransport. Førstehjælpen er åben fra tirsdag kl. 15:00 og indtil fredag kl. 12:00. Førstehjælpen kan kontaktes på tlf. 2270 2395.

Hovedindgang: Hovedindgangen er placeret ved Vordingborg Uddannelsescenter.
Al adgang til og fra festival-pladsen skal under festivalen ske gennem hovedindgangen.  

INFO: Vores infovogn er døgnbemandet fra tirsdag kl. 15:00 og indtil festivalen lukker fredag.
Infovognen er placeret mellem gult/hvidt teltområde og Vordingborg Uddannelsescenter.
Her kan I henvende jer med alle de spørgsmål, I måtte have. Fortæl jeres børn, at bliver de væk, kan de henvende sig her, og at mistede sager indleveres her. Husk i øvrigt at oplyse mobilnummer ved tjek-in, såfremt I har en anden telefon med, end det nummer I oplyste ved tilmelding. Så kan vi nemt få fat på jer, hvis et barn er blevet væk, eller hvis der opstår andre akutte situationer. Tlf. 2270 2385.

Køleplads – Specialkost: Vi kan i INFO-teltet tilbyde køleplads samt opvarmning af mad i mikroovn, for institutioner med specialkost.

Køleplads – Medicin: Der er mulighed for opbevaring af medicin i Førstehjælpen (Se kort)

Legeområdet: Legeområdet har fri adgang og er åbent onsdag 14-20 og torsdag 9-17.

Legeområdet har egen infovogn, som er bemandet i legeområdets åbningstid.

I legeområdet finder I en masse sjove forlystelser som feks. hoppeborge, floorball, high-jumpers, klatrevæg, pannabaner og en mobil Go-High. Alle forlystelser er bemandet med voksne hjælpere. Spejderne laver bål, hvor man kan lave snobrød, man kan skyde med airsoft-guns, prøve fægtning og laserskydning.

I år prøver vi noget nyt og har derfor ikke frisørtelt med hårfarvning eller danseshows på en lille scene. Til gengæld kan du bygge dit eget rollespilssværd og kæmpe i en arena mod diverse monstre, se cirkus hos Cirkus FlikFlak, samt gå på opdagelse i Det Kongelige Teaters Postyrium-containere.
Du kan også gå en tur i labyrinten, hvis du tør.

Trænger du til en pause, så gå forbi Læseoasen, hvor du kan dumpe ned i en blød sofa med en tegneserie eller lytte til en god historie, fortalt af forfatter og fortæller Esther Rützou.

Uden for Legeområdet er der et klassisk tivoli med kørende forlystelser.
På pladsen (ved INFO) finder du StreetPower, hvor du kan prøve kræfter med skateboard og løbehjul. Ved madudleveringen bag den store scene finder du igen i år bueskydning. Klatring er flyttet til legeområdet.

Masker: Da vi har en del børn, der let kan blive forskrækket, er det ikke tilladt at bære udklædningsmasker såsom klovnemasker, ”screammasker” og andre uhyggeligheder.
Festivalen forbeholder sig ret til at vurdere og konfiskere disse.

Mobilopladning: Der findes en mulighed for at oplade mobiltelefoner (Kun vha. egen lader!!).
Opladningen foregår i en vogn specielt indrettet til dette og er placeret ved INFO.
Vi anbefaler dog at i selv medbringer en powerbank, så der altid har strøm på mobilen. Mobilopladningen er gratis og har åbent tirsdag fra kl. 18 – 22, onsdag og torsdag fra kl. 08 – 24.

Hegns/Natte/Brandvagter: Vil våge over os døgnet rundt. Både mens vi sover trygt og samler kræfter til morgendagens udfordringer, og når vi står ved scenen og hører fed musik.

Optræden på stor scene: Er I tilmeldt optræden på den store scene, skal I stå klar ved trappen til venstre for scenen 20 min. før I skal optræde!
Vær opmærksom på den tid I har fået tildelt på scenen, se i programmet og overhold den, så planen ikke skrider for os. Skal I danse eller synge efter f.eks. CD/USB-stick, skal disse medbringes på scenen med tydeligt institutionsnavn på, samt angivelse af hvilket nummer der skal afspilles. Det er en god idé at have en kopi af evt. CD/USB-stick med, da de kan gå i stykker under transporten. Aflever liste med: CD nummer, trackliste samt start og sluttidspunkt på track. Listen afleveres ved bagscenen til stagemanager Nils senest 10 min. før det angivne starttidspunkt. Vi kan godt afvikle forskellige cd’er efter hinanden. Følgende gear er til rådighed: 2 guitarer, 1 bas, 2 keyboard, 1 trommesæt, diverse forstærkere, samt mikrofoner (trådløse).
Optrædener vil blive vist på storskærm, og vi vil eftersende optagelserne til de optrædende institutioner. Vi tager dog forbehold for tekniske problemer under optagelserne.

Opvask: I bedes selv medbringe egen service til morgenmad og frokost, da opvask ikke er muligt for så mange mennesker. Der udleveres bestik i forbindelse med aftensmaden, der kan spises direkte af emballagen.

Parkering: Af hensyn til børnenes sikkerhed ved af- og påstigning, er det ikke tilladt at parkere på parkeringspladsen ved Hovedindgangen.
Al parkering med lette køretøjer skal ske på parkeringspladsen P1 ved TV2 Øst (Kildemarksvej).
”Overnattende” busser henvises til busparkeringspladsen P2 på Vævergangen (Se oversigtskort).
Det er ikke tilladt at parkere på militærets område ved tjek-in ”Østre låge” og ved hovedindgangen.
Ulovligt parkerede biler vil blive fjernet uden ansvar og for ejers regning.

Pavilloner ved sceneområdet: Flere institutioner ønsker at opstille en pavillon ved sceneområdet. Disse pavilloner er tænkt som en base for de voksne, og som et sted at mødes/lave aftaler med børnene.
For at sikre plads til at alle kan opstille en pavillon i dette område, tildeler festivalen hver institution et max. antal pavillon-pladser a maks. 3x3m. Antallet vil fremgå af jeres velkomstbrev, som I modtager sammen med armbåndene.

Publikumsadfærd i sceneområdet: Vi henstiller til, at I tager en snak med jeres børn om at følge henstillinger, der gives fra scenen og storskærme. Da de fleste af vores gæster ikke er ret høje, er det ikke tilladt at medbringe bannere, flag og lign. på området foran scenen. Det er heller ikke ok at sidde på skuldrene af hinanden, og vi henstiller til, at de voksne hjælper med at skabe en god ramme om koncertoplevelserne, så alle kan se og får en fed oplevelse.
BEMÆRK: For at sikre den gode oplevelse og en sikker plads at være på, må der ikke være borde/stole, bænke, tæpper, trækvogne osv. i publikumsområdet mellem scenen og lydtårnet efter kl. 18:00, når de ”store” kunstnere går på scenen.

Rygning, alkohol og åben ild: Det er strengt forbudt at indtage eller være påvirket af alkohol eller andet under festivalen (tirsdag-fredag), samt at grille, lave bål osv. på hele festivalområdet. Rygning er dog tilladt på de afmærkede områder. (Se oversigtskort) Rygeforbuddet gælder også Vapes, Puffs, snus, samt e-cigaretter.
Overtrædelse af forbuddet medfører bortvisning.

Saftevand: udskænkes gratis fra saftoaserne fordelt på festivalområdet. (Se oversigtskort)

Salgsboder: Alle salgsboder er markeret med S på oversigtskortet. Her sælges frisk frugt, is, slik, bøfsandwich, pizza, franske hotdogs, slush-ice, popcorn, candyfloss, sodavand, kage, pandekager og meget mere.
Åbningstider: tirsdag kl. 15.00-22.00, onsdag 10.00-23.30 og torsdag 9.00-23.30.
Derudover sælger ”Vulkanshoppen” ved mobilopladningen vores festival-merchandise såsom drikkedunke, keyhangers, bæltetasker, solbriller, caps og T-shirts/hættetrøjer.
Vulkanshoppens åbningstider: tirsdag kl. 15.00-20.00, onsdag 9.00-22.00 og torsdag 9.00-20.00

Spisning:

 • Tirsdag sørger I selv for forplejning, dog er vores salgsboder foran scenen åbne fra kl. 15.00.
 • Onsdag morgen udleveres de forudbestilte morgenmadsposer fra hallen mellem kl. 7.00 – 8.30.
 • Onsdag middag vil I kunne købe mad i salgsboderne på pladserne.
 • Onsdag aften udleveres mad fra pladsen bag ved Institutionsboderne (Madudlevering 1) og fra pladsen bag ved søen ved tivoliet (Madudlevering 2) fra kl. 17.00 – 18.00.

  For at undgå for megen spildtid i lange køer, deles madudleveringen op således:
  I der bor på Gul, Hvid og Lilla teltområde bespises fra Madudlevering 1.
  I der bor på Rød, Blå, Orange, Grøn og Lyserødt teltområde bespises fra Madudlevering 2.

 • Torsdag morgen udleveres morgenmad institutionsvis fra hallen bag scenen mellem kl. 7.00 – 8.30.
  Send altid minimum én voksen efter maden og husk jeres institutionsnummer.
  Det er en god ide at medbringe trækvogn til transporten.
 • Torsdag middag udleveres frokost institutionsvis, ligesom morgenmaden, mellem kl. 11.30 – 13.00.
 • Torsdag aften udleveres maden efter samme princip som onsdag.
 • Fredag morgen udleveres morgenmad efter samme princip som torsdag.

Husk at medbringe egen service; Knive, gafler, skeer og både dybe og alm. tallerkener til hhv. morgenmad og frokost.
Der udleveres bestik i forbindelse med aftensmaden, der kan spises direkte af emballagen.

Vilde Vulkaners morgenmadskomplet består af:
Mælk, rugbrød, toastbrød, smør, pålægschokolade, cornflakes, havregryn, marmelade, sukker.
Vilde Vulkaners frokost består af:
Rugbrød, toastbrød, smør, makrel-guf, leverpostej, kylling/kalkun-pålæg, agurk, tomat, rosiner, frugt. 
Vilde Vulkaners aftensmad består af:
Pastasalat med kylling. Oksefrikadeller med kartoffelsalat. Begge retter suppleres med en banan og et stykke lækkert brød. (Ønskes en vegetar- eller gluten-/laktosefri udgave af aftensmaden, kan i oplyse om dette ved udleveringsstederne).

De grønne ”madkasser”, som morgenmad og frokost udleveres i, skal returneres til madkasse-indleveringen ved hallen bag ved scenen. (Se oversigtskort)

Har I mad til overs: Vi har lavet en aftale med Stop Spild Lokalt om at aftage det mad, der bliver i overskud på Vilde Vulkaner. Har I uåbnede madvarer til overs efter morgenmad eller frokost, bedes i aflevere disse samme sted som I afleverer de grønne madkasser.
Stop Spild Lokalt sørger herefter for at uddele maden til herberger, krisecentre etc.
Åbningstider: torsdag 7.00-15.00 og fredag 7.00-13.00.

Svage sjæle: Beskyt jer mod svage sjæle og sørg for, at der intet er af værdi i teltene.

Svømmehal: Svømmehallen er desværre lukket pga. ombygning.

Teltpladser og regler for opstilling af telte: Alle teltområder er opdelt med hvide streger i felter på op til 1000m2. For at sikre plads til alle er det vigtigt, at alle telte placeres ”pløk mod pløk”. Da vi er rigtigt mange, henstiller vi derfor til, at I udnytter teltområderne bedst muligt. Derfor har vi sørget for plads til, at alle institutioner kan opstille en pavillon (3x3m) ved sceneområdet, så I kan lave et mødested for børnene her. (Se oversigtskort).

Vi opfordrer til, at der udvises godt naboskab og fleksibilitet, hvis naboen mangler lidt plads til ”det sidste telt”.
Festivalledelsen forbeholder sig ret til at bede om at få rykket telte, der står uhensigtsmæssigt placeret, eller alternativt at tildele en institution en plads i et andet teltområde.

Teltstørrelsen skal altid svare til det antal personer det bebos af, og på grund af gældende brandreglement: MÅ DER MAX. SOVE 20 PERSONER PR. TELT!
Endvidere er alle teltområder omgivet af 5m brede brandveje, der på alle tider skal holdes fri.
Alle telte og pløkker skal derfor holdes inden for de hvide streger.

Telte lejet hos teltudlejere: Dette er en rigtig god idé, og disse telte kan som regel tåle det meste af det vejr, den danske sommer kan tilbyde. VIGTIGT NYT: Vær opmærksom på, at såfremt I har lejet telte hos teltudlejer, skal disse telte være certificerede. Det er alle teltudlejere selv klar over, men det er jeres ansvar at gøre teltudlejer opmærksom på, at certificeringen skal være synlig i teltene. Hvis de indlejede telte ikke er certificeret, vil det blive krævet nedtaget. I alle lejede partytelte (over 50m2) til overnatning, skal der opsættes en røgalarm (De dér små runde med batteri, I har hjemme i stuen). Husk at give jeres teltudlejer besked om dette!
Vi vil gerne understrege, at det er jeres ansvar som lejer af teltene at sørge for, at teltudlejeren ved præcist hvor mange og på hvilket område de skal opstille teltene. Her er derfor et par tip:

 1. Sørg for at teltudlejeren kender jeres Institutionsnavn og institutionsnummer på festivalen, OG hvilket område (farve) I skal bo på.
 2. Bed teltudlejeren specifikt om at hænge et skilt på alle telte, hvor der tydeligt er anført denne info.
  På den måde kan vores guider hjælpe til med at finde jeres telte, når vi tager imod jer ved tjek-in stederne.
 3. Det er en god idé at teltudlejeren har fået oplyst navn og telefonnummer på en kontaktperson fra jeres institution. Gerne på en voksen der deltager på festivalen, hvis teltudlejeren måtte have spørgsmål til, hvilken aftale der er indgået. Vi mødes ofte med disse spørgsmål, men her kan vi desværre ikke hjælpe.
 4. Sørg for selv at medbringe kontaktoplysninger på teltudlejeren (evt. en kopi af kontrakten) for det tilfældes skyld, at en aftale skulle være blevet misforstået. Disse spørgsmål oplever vi også, men her kan vi desværre heller ikke gøre ret meget for at hjælpe.

Termokander: til morgenkaffe/the skal I selv medbringe.
Vi brygger morgenkaffe/the, der gratis kan afhentes fra kl. 07:00 til 08:45 i salgsteltet foran scenen for at sikre, at alle de voksne også er klar til dagens strabadser.

Tivoli: Vores Tivoli er fyldt med fede og festlige forlystelser, men er dog lidt mindre end det plejer.
Til gengæld har vi opstillet flere aktiviteter på vores legeområde.
Der er som altid fri adgang for festivalgæsterne.
Tivoli er åbent onsdag fra klokken 14:00 – 21:00 og torsdag fra klokken 09:00 – 21:00.

Toiletter: Findes flere steder på festivalområdet. (Se oversigtskort)
Handicap-faciliteter findes ved hovedindgangen og indeholder bademulighed.
Nøgle til handicapfaciliteterne udleveres fra INFO.

T-shirt: Institutioner, der har bestilt festival-merchandise via hjemmesiden, kan afhente dette i INFO fra tirsdag kl. 17.00.
Derudover vil et begrænset antal T-shirts og hættetrøjer være til salg i ”Vulkan-shoppen” fra tirsdag kl. 15.00 sammen med andet merchandise.

Øl, vin og spiritus: Sælges ikke og er strengt forbudt på hele festivalområdet. Overtrædelse vil medføre bortvisning.

OBS!
I den forhåbentlig helt usandsynlige situation, at der skal ske en evakuering af teltområderne, skal de der bor på grønt, blåt, orange, rødt og lyserødt område bevæge sig til Vordingborg Uddannelsescenter.
De der bor på gul, hvid og lilla skal bevæge sig til Gåsetårnskolens Iselingeafd. (se oversigtskortet)
I tilfælde af evakuering af hele festivalområdet, skal I søge mod nærmeste nødudgang.
(se oversigtskortet)
I tilfælde af en evakuering vil dette blive meddelt fra scenen og fra vores vagter.

Kørselsvejledning:
Kommer I nordfra: Drej fra ved første motorvejsafkørsel (40) mod Vordingborg/Udby. Fortsæt ca. 7 km til rundkørsel.
Kommer i sydfra: Drej fra ved første motorvejsfrakørsel (41) mod Vordingborg efter Farøbroen og drej til venstre ved frakørslen mod Vordingborg. Fortsæt ca. 5 km til rundkørsel.

Alle indgange er markeret med dannebrogsflag. I kan ikke tage fejl. J
Uanset hvor I skal bo og hvor I kommer fra, så nyd turen og glæd jer til nogle dejlige dage på de Vilde Vulkaner i Vordingborg. Vi er klar!

 

Velkommen til Vilde Vulkaner 2024 - Vi glæder os til at se jer!

 
 

TILMELDTE 2025