Oversigtskort

  

Teltområder - Adgang - Telte

KortWeb2024.jpg

Adgang og ankomst:
I har mulighed for at ankomme på flere forskellige tidspunkter, og det er også muligt at få adgang til teltområderne, inden festivalen åbner:

1. Slå telte op inden festivalen:
Fra tirsdag kl. 08:00 er det muligt at køre ind på pladsen i egne biler for at slå telte op.
Vedrørende pavilloner på festivalpladsen, se afsnittet Pavilloner.
Indkørsel kan kun ske via Hovedindgangen, og alle biler, trailere osv. skal forlade pladsen igen inden kl. 14:00.
På dette tidspunkt er festivalpladsen dog stadig under opbygning og ikke børnevenlig, da der foregår meget arbejde og kørsel på området.
Der er mulighed for at slå telte op indtil kl. 22:00 om tirsdagen.

2. Ankomme tidligt til festivalen:
Ønsker I at få lidt ekstra ud af Vilde Vulkaner, kan i fra tirsdag kl. 15:00 og indtil kl. 20:00 ankomme med børnene og overnatte.
Ankomst skal om tirsdagen ske via Hovedindgangen, uanset hvilken indgang I er henvist til i velkomstbrevet.
(Når I tager hjem skal I dog benytte det tjek-in sted der er anført i jeres velkomstbrev.)
Det er vigtigt at I tjekker ind når I ankommer, så vi ved hvor mange overnattende gæster vi har på besøg.
Tirsdag sørger I selv for forplejning, men salgsboderne foran scenen vil være åbne. Se mere under Salgsboder.

Al indkørsel og adgang til festivalpladsen om tirsdagen skal foregå via Hovedindgangen.
Det er ikke muligt at slå telte eller pavilloner op mandag.
Fra tirsdag kl. 15:00 er der kun adgang til festivalpladsen med gyldigt armbånd.

Tirsdag aften kl. 18:15 skyder vi første koncert af, til jer der kommer tidligt.

3. Ankomst på åbningsdagen: Festivalen starter officielt onsdag med tjek-in fra kl. 08:30 til kl. 14:00.
Efter kl. 14:00 skal al tjek-in foregå via hovedindgangen, uanset hvilken indgang I er henvist til i velkomstbrevet.
Vi benytter 3 tjek in-steder i forbindelse med ankomst til festivalen om onsdagen:
Ét ved Vordingborg Kaserne (Østre låge), ét ved TV2 ØST og ét ved Vordingborg Uddannelsescenter, der samtidigt er festivalens hovedindgang. Se nærmere herom i det medsendte velkomstbrev.
Under festivalen kan ind- og udgang til festivalområdet kun foregå gennem hovedindgangen. Området er indhegnet, men i sidste instans er det jeres opgave at sørge for, at jeres børn bliver på den rigtige side af hegnet.
Af hensyn til børnenes sikkerhed er det ikke tilladt at køre ind på festivalområdet i egne biler.
Medbring evt. trækvogne eller lignende, hvis I har meget bagage eller store telte med.
Det er tilladt at trække trailere ind på festivalområdet, men ifølge brandreglementet skal disse fjernes fra festivalområdet igen med det samme og må ikke parkeres på området.

Ved nedpakning og hjemrejse om fredagen er det ikke tilladt at køre ind på festivalområdet i egne biler, før festival-ledelsen vurderer, at området er tilstrækkeligt tømt for gæster. På dette tidspunkt er børnene nemlig godt trætte og ikke opmærksomme på kørende biler.
Det er dog tilladt at trække trailere ind på festivalområdet og begynde nedpakningen, så de kan hentes med bil, når pladsen åbnes for kørsel.

Afgang/hjemrejse fra festivalen: Når så mange glade festivaldeltagere skal samles, vil det altid give lidt trafikale udfordringer. Især når I som hos os ankommer over 2 dage, men alle ønsker at rejse hjem i løbet af 4-5 timer. Her er derfor et par gode råd:

 1. For at fordele trafikken bedst muligt, skal I forlade festivalen via det tjek-in sted der står anført i jeres velkomstbrev.
 2. Kører I med bus skal I tydeligt forklare busselskab og chauffør, hvilken udgang I skal hentes ved.
 3. Sørg for at busselskab og chauffør kender jeres institutionsnavn og institutionsnummer på festivalen og bed dem evt. om at sætte et skilt med denne info i forruden.
  På den måde kan vi hjælpe lidt til med, at I finder den rigtige bus.
 4. Oplys jeres kontaktnummer til busselskab og chauffør, og bed dem ankomme på et på forhånd aftalt tidspunkt – ikke før! Dette skaber bare lange dumme køer.
 5. Bed dem ringe, når de ved hvornår de er klar til at hente jer, og send evt. en voksen i forvejen for at finde bussen, mens I venter i samlet flok lidt væk fra opsamlingsstedet.

Vigtigt: Bed venligt busselskab og chauffør specifikt om, ikke at ankomme for tidligt.
Vi oplever desværre mange busser ankomme flere timer før nødvendigt – nogle gange for at chaufføren kan afholde dennes ”hviletid”, hvor de ikke må flytte bussen.
De holder desværre bare og spærrer for andre, der står klar til at blive samlet op, og dette skaber faktisk de største køer og mest forvirring.

Pavilloner ved sceneområdet: Flere institutioner ønsker at opstille en pavillon ved sceneområdet. Disse pavilloner er tænkt som en base for de voksne, og som et sted at mødes/lave aftaler med børnene.
For at sikre plads til at alle kan opstille en pavillon i dette område, tildeler festivalen hver institution et max. antal pavillon-pladser a maks. 3x3m. Antallet vil fremgå af jeres velkomstbrev, som I modtager sammen med armbåndene.

Teltpladser og regler for opstilling af telte: Alle teltområder er opdelt med hvide streger i felter på op til 1000m2. For at sikre plads til alle er det vigtigt, at alle telte placeres ”pløk mod pløk”. Da vi er rigtigt mange, henstiller vi derfor til, at I udnytter teltområderne bedst muligt. Derfor har vi sørget for plads til, at alle institutioner kan opstille en pavillon (3x3m) ved sceneområdet, så I kan lave et mødested for børnene her. (Se oversigtskort).

Vi opfordrer til, at der udvises godt naboskab og fleksibilitet, hvis naboen mangler lidt plads til ”det sidste telt”.
Festivalledelsen forbeholder sig ret til at bede om at få rykket telte, der står uhensigtsmæssigt placeret, eller alternativt at tildele en institution en plads i et andet teltområde.

Teltstørrelsen skal altid svare til det antal personer det bebos af, og på grund af gældende brandreglement: MÅ DER MAX. SOVE 20 PERSONER PR. TELT!
Endvidere er alle teltområder omgivet af 5m brede brandveje, der på alle tider skal holdes fri.
Alle telte og pløkker skal derfor holdes inden for de hvide streger.

Telte lejet hos teltudlejere: Dette er en rigtig god idé, og disse telte kan som regel tåle det meste af det vejr, den danske sommer kan tilbyde. VIGTIGT NYT: Vær opmærksom på, at såfremt I har lejet telte hos teltudlejer, skal disse telte være certificerede. Det er alle teltudlejere selv klar over, men det er jeres ansvar at gøre teltudlejer opmærksom på, at certificeringen skal være synlig i teltene. Hvis de indlejede telte ikke er certificeret, vil det blive krævet nedtaget. I alle lejede partytelte (over 50m2) til overnatning, skal der opsættes en røgalarm (De dér små runde med batteri, I har hjemme i stuen). Husk at give jeres teltudlejer besked om dette!
Vi vil gerne understrege, at det er jeres ansvar som lejer af teltene at sørge for, at teltudlejeren ved præcist hvor mange og på hvilket område de skal opstille teltene. Her er derfor et par tip:

 1. Sørg for at teltudlejeren kender jeres Institutionsnavn og institutionsnummer på festivalen, OG hvilket område (farve) I skal bo på.
 2. Bed teltudlejeren specifikt om at hænge et skilt på alle telte, hvor der tydeligt er anført denne info.
  På den måde kan vores guider hjælpe til med at finde jeres telte, når vi tager imod jer ved tjek-in stederne.
 3. Det er en god idé at teltudlejeren har fået oplyst navn og telefonnummer på en kontaktperson fra jeres institution. Gerne på en voksen der deltager på festivalen, hvis teltudlejeren måtte have spørgsmål til, hvilken aftale der er indgået. Vi mødes ofte med disse spørgsmål, men her kan vi desværre ikke hjælpe.

Sørg for selv at medbringe kontaktoplysninger på teltudlejeren (evt. en kopi af kontrakten) for det tilfældes skyld, at en aftale skulle være blevet misforstået. Disse spørgsmål oplever vi også, men her kan vi desværre heller ikke gøre ret meget for at hjælpe.

 
 

TILMELDTE 2025